KliFi

De Oranjes zijn verjaagd, de republiek Nederland likt haar wonden na een orkaan en het volk schikt zich in een president die ontkennen tot kunst heeft verheven. Jákob Hemmelbahn, zoon van Hongaarse vluchtelingen, verbaast zich over de gelatenheid van zijn medeburgers. Geheel tegen zijn aard verzet hij zich en geeft hij een stem aan de slachtoffers van een lokale overstroming. KLiFi is een bitter vrolijke vertelling over uit de pas lopen, over onze neiging tot aanpassen en veinzen, en over lastige vriendschappen.

Bronnen KliFi

KliFi bevat een aantal verwijzingen naar gedichten. Zoek en herken, schreef Van Dis in zijn verantwoording. Hier kun je ze vinden.

‘De auteur verpakt zijn bezorgdheid in een even lichtvoetige als knap geconstrueerde roman (…). Van Dis verstaat de kunst om speels en tegendraads het “nu” in kritisch perspectief te plaatsen. Geestig en spitsvondig is zijn woordenschat, beeldenrijk en associatief de (boeken)wereld waarin hij Jákob Hemmelbahn plaatst. Net als zijn “roman-in-verhalen” In het buitengebied, uit 2017, toont Van Dis zich een scherp observator van de tijdgeest.’  ★★★★ –  Lies Schut in de Telegraaf

‘Meesterstilist Van Dis doopt zijn pen in modder en tranen, maar houdt het toch luchtig.’ – Sander Becker in Trouw 

‘KliFi gaat over een ramp, maar moet voor de schrijver een plezier zijn geweest, zoveel genot straalt af van deze fraai vormgegeven roman over een man die vecht met zijn engel, zoals Jacob in de Bijbel, en daartoe zijn duivels heeft ontbonden. ****’ – Koen Eykhout, de Limburger

‘Ik vond het een geweldige roman.  Dystopie-light las ik ergens. Nee, dystopie die dicht op de werkelijkheid zit. Niets ongeloofwaardigs, zoals veel dystopische romans. Juist niet, dit zou zomaar kunnen. Wat het veel enger maakt.’ – Theo Hakkert

‘Een indrukwekkende roman waarin Van Dis op zijn kenmerkende lichte toon kans ziet om vrijwel alle urgente problemen van deze verwarrende tijd samen te brengen.’ – Heleen Spanjaard in Margriet

‘De kracht van zijn schrijven is dat Van Dis zichzelf nooit buiten schot laat. Hij maakt je deelgenoot van zijn mentale kronkels, zijn aarzelingen, zijn zelfkritiek’ – Thomas van den Bergh in HP/De tijd

‘Het is geen dystopische roman van het grimmige soort. De combinatie van zware thema’s en een lichte toon is bij vlagen vermakelijk, en Van Dis’ even toegankelijke als sierlijke zinnen zitten, als altijd, vol achteloos rake formuleringen.’ – Dries Muus in Het Parool

‘De opvallende typografie is een van de vele intrigerende kenmerken van KliFi, een schrander, gelaagd en kostelijk stekelig boek.’ – VPRO gids

‘Het is een vrolijk boek. Ondanks alle rampspoed die er in wordt beschreven werd ik er opgewekt van. ‘ – Pieter van der Wielen in Nooit meer slapen

‘Ik heb Klifi uit en lig met een brok in mijn keel naar het plafond te staren. Méér dan “raar” of “gevaarlijk” vind ik het een aangrijpend boek, dat me volstrekt overdondert. Er valt zeker veel te huiveren op elke pagina, maar ik heb ook zo getreurd, geglimlacht, geknikt, en zoveel beamend gemompeld. (…) Klifi is de uitdrukking van het gevoel op mijn borst, de analyse van de lucht die ik inadem, het is Nederland in 2021, die orkaan is een detail dat nog ontbreekt.’ – Pieter van den Blink

KliFi laat zien dat Adriaan van Dis meegaat met de tijd. (…) We weten allemaal dat Adriaan van Dis ontzettend goed kan schrijven en daarom vind ik het hartstikke goed dat hij zijn schrijftalent inzet voor een thema zoals dit. (…) Hij wil echt onze generatie aanspreken. (…) Wat mij echt opvalt aan dit boek, is dat dit onze Max Havelaar is.’ – Nescio leesclub in de Vooravond

‘In deze verrassende, uiterst vitale roman zoekt de schrijver wanhopig naar de nuance en empathie die verdwenen lijken te zijn.’ – Margriet de Groot in Zin