Familieziek

Onder dreiging van de Koude Oorlog wordt een jongen voor de toekomst klaargestoomd. Hij moet zich leren weren in een kwade wereld, en de Bom tikt, ook in huis…De opvoeder – meneer Java – is een door de oorlog beschadigde man die zijn zoon steeds meer bij zijn waanwereld betrekt. De jongen is de stille getuige, die alles ziet en niets vergeet.

‘Van Dis balanceert slim tussen tragedie en klucht.’ – The Times

Adriaan van Dis op zijn best. Na twintig jaar schrijverschap heeft hij de perfecte vorm en toon gevonden om de beleving van zijn jeugd weer te geven.’
– Arjan Peters in de Volkskrant

‘Adriaan van Dis overtreft zichzelf. Aangrijpend proza .’ – Tomas Vanheste in Vrij Nederland

‘Een wonder van bondigheid en elegantie.’ – Marja Pruis in De Groene Amsterdammer

‘Van Dis’ kindertijd is een toverbal: de schrijver zuigt en zuigt en steeds toont hetzelfde zich in andere kleuren.’ – Humo

‘Zeggen dat Adriaan van Dis een knap boek geschreven heeft, is een understatement.’ – Jos Borré in De Morgen

‘Met veel gevoel en beheersing schetst Adriaan van Dis het ontluisterende portret van een man wiens levenskracht en idealen gefnuikt worden.’ – Ed van Eeden in Het Parool