Adriaan van Dis geeft 10e Rudy Kousbroeklezing in Rode Hoed

Op woensdag 1 november a.s. om 20:00 spreekt Adriaan van Dis over het kolonialisme en de doorwerking naar onze tijd, in de 10e Rudy Kousbroeklezing in De Rode Hoed.

In zijn ‘Rudy Kousbroeklezing’ reflecteert Adriaan van Dis op de veelvoudige doorwerking van het kolonialisme in onze tijd. Welke betekenis heeft dit historische, maar geenszins voorbije verschijnsel voor ons wereldbeeld?

Voor Adriaan van Dis, geboren als zoon van ouders met een Indische (oorlogs)geschiedenis, vormt het postkoloniale bewustzijn een rode draad in zijn leven en literaire werk. Die Indische achtergrond scherpte zijn blik op geschiedenis, politiek en literatuur. Zijn nieuwsgierige betrokkenheid voerde hem als schrijvende reiziger naar Azië en Afrika.

Aansluitend op de lezing van Adriaan van Dis zal dichter en spoken word-performer Babs Gons een bijdrage aan het programma leveren. Meer informatie en het bestellen van kaartjes: https://rodehoed.nl/programma/10e-rudy-kousbroeklezing-door-adriaan-van-dis/